Vivo X9 một phiên bản cao cấp của Vivo được sản xuất dành riêng cho thị trường nội địa trung quốc . Vì là máy dành riêng cho nội địa nên máy không có chplay và tiếng việt mang theo nhiều app rác .

Nếu bạn muốn hãy liên lạc ngay với chúng tôi . Chúng tôi nhận chạy lại phần mềm vivo x9 , sau khi chạy phần mềm tại chúng tôi . Máy bạn sẽ được gỡ bỏ toàn bộ app china , thêm ngôn ngữ tiếng việt  và chplay tải app từ google .

Chúng tôi còn nhận remove passcode các dòng vivo , xóa mật khẩu giữ lại dữ liệu cho khách hàng .